Xe nào được vào ra TP.HCM khi thực hiện 'cách ly xã hội' từ ngày 1.4 theo chỉ thị 16 ?

hans

Quản trị viên
Thành viên BQT
30/12/18
117
1
18
92028046_1129569354043544_4302307876145201152_n.jpg

Theo chỉ thị 16 của Thủ tướng CP sẽ 'cách ly xã hội' tứ ngày 1.4.2020, nhiều địa phương ban hành thông báo hạn chế xe lưu thông cũng như ra vào địa phương.

Trong thông báo 3916/TB-SGTVT hướng dẫn cụ thể về hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có nội dung như sau:
"Tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất"

Theo tinh thần thông báo này, có thể hiểu tất cả xe không hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách đều được phép lưu thông ?

Còn ở Đồng Nai nơi tuyến đường aeOS di chuyển ra Vũng Tàu, lên Dalat, hoặc hướng QL1 ra miền Trung phải đi ngang, thì theo chỉ thị số 09/CT-UBND Đồng Nai https://www.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=169146&CatId=112 có nội dung:
"thành lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đi qua các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh. Tại các chốt này có lực lượng công an; Thanh tra giao thông và nhân viên Trung tâm y tế làm công tác kiểm soát việc di chuyển người và phương tiện từ các tỉnh, thành phố khác đến Đồng Nai để hạn chế tối đa việc di chuyển từ các tỉnh, thành phố tới Đồng Nai; dừng việc di chuyển người và phương tiện từ vùng dịch đến Đồng Nai( trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thưc, thực phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế, xe chở nguyên vật liệu sản xuất, xe chở chuyên gia, công nhân viên làm việc tại các nhà máy)"

Theo tinh thần chỉ thị này, vẫn chưa rõ ràng là 'hạn chế tối đa' hay là 'dừng việc di chuyển người và phương tiện từ vùng dịch' ? (chỉ biết thực tế các bác đi xe con từ TP HCM hiện vẫn đang lưu thông được)

Tóm lại là tuân thủ chỉ thị của Thủ tướng hạn chế việc ra đường nếu không thật sự cần thiết. Còn nếu có việc phải đi về tỉnh bằng phương tiện cá nhân các loại (không dùng xe dịch vụ), thì người dân cũng chưa rõ là có chính thức được phép lưu thông hay không?

P/s tôi vẫn chưa dám chạy về Dalat, vì không chắc là tuyến đường Saigon lên Lâm Đồng ngang Đồng Nai lưu thông ổn hay không, chỉ sợ đi dễ khó về.
1585806686575.png1585806702710.png1585807174975.png1585807235725.png1585807255193.png
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks