Car Passion: 'Bò' Lamborghini Aventador S mất vài chiếc ốc nhỏ sau sự cố 'gặm cỏ bên đường'

hans

Quản trị viên
Thành viên BQT
30/12/18
133
2
18
Trong chặng thứ 2 của hành trình Car Passion 2019 với lộ trình từ Hạ Long tới Mộc Châu, một sự cổ nhỏ xảy ra đang làm xôn xao cư dân mạng. Hình ảnh 'chú bò' Lamborghini Aventador S duy nhất của đoàn 'gặm cỏ ven đường' gây nên nhiều suy đoán về việc mẫu xe này chạy nhanh quá mức dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Hình ảnh đang được lan truyền trên mạng về sự cố của Lamborghini Aventador S.
Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là một sự cố nhỏ do đường trơn trượt và đã nhanh chóng được khắc phục. Chiếc Aventador S đã ngay lập tực trở lại hành trình và di chuyển bình thường cùng cả đoàn tới điểm tập kết tiếp theo tại Mộc Châu.
Theo thông báo mới nhất từ fanpage Car Passion, chiếc Lamborghini Aventador S chỉ bị mất đi vài chiếc ốc sau sự cố nhỏ, còn lại không hề có tổn thất đáng tiếc nào xảy ra cho người và tài sản.

Thông tin mới nhất được đăng tải từ fanpage của hành trình Car Passion.

Vị trí mất ốc trên Lamborghini Aventador S.
Chiếc Lamborghini Aventador S mới chỉ chính thức tham dự hành trình Car Passion 2019 vào chiều qua sau khi đại gia Hoàng Kim Khánh chạy thử chiếc Lamborghini Huracan chính hãng. Qua sự cố này có thể thấy được phần nào sự chuyên nghiệp trong công tác hậu cần của hành trình năm nay.
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks