Bảng giá xe Land Rover tại Việt Nam cập nhật tháng 12/2018

hans

Quản trị viên
Thành viên BQT
30/12/18
117
1
18
Thương hiệu Anh quốc - Land Rover và Jaguar có chung nhà phân phối tại Việt Nam, với toàn bộ các mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh. Hiện đang có hai showroom của Land Rover tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.
Trong tháng 12 này, giá bán các mẫu xe của Land Rover tại Việt Nam có thay đổi nhỏ về giá bán, với mức tăng không lớn so với giá bán của các mẫu xe hạng sang này. Trong khi đó, đáng quan tâm nhất là hai phiên bản HSE Lux và Diesel của mẫu Discovery hiện đã hết hàng, không còn trong danh mục sản phẩm.
Giá bán cụ thể các mẫu Land Rover trong tháng 12 này như sau:
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks