Bảng giá xe Ford tại Việt Nam cập nhật tháng 12/2018

hans

Quản trị viên
Thành viên BQT
30/12/18
117
1
18
Ford đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 và hiện đang có một nhà máy lắp ráp các mẫu xe du lịch 5 chỗ như Fiesta, Focus và Ecosport. Xe nhập khẩu nguyên chiếc gồm các mẫu SUV như Everest, Explorer và mẫu bán tải Ranger.
Trong tháng 12 này, phiên bản nâng cấp của chiếc SUV hạng trung cao cấp - Explorer sẽ có phiên bản nâng cấp của năm 2018 (chậm nhập khẩu do các thủ tục quy định mới có trong Nghị định 116).
Giá bán các mẫu xe Ford tại Việt Nam trong tháng 12/2018 như sau:
bang-gia-ford.jpg
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock
No Thanks