Sử dụng - Bảo Dưỡng - Sửa chữa

Để sử dụng tốt ôtô, tăng thời hạn sử dụng và đảm bảo độ tin cậy của phương tiện ôtô trong quá trình vận hành, bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa ôtô luôn cần thiết. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tốt nhất nên mua mới