Moto phân khối lớn

Motor phải từ 175cc trở lên mới là PKL nhé. Quy định của CP mà.
There are no threads in this forum.